Celem dokładniejszej oceny zamawianego wyrobu odpowiemy Państwu na najczęściej zadawane pytania:

Jak zmierzyć żaluzje montowaną przy szybie /dot. wersji lamelek 25 mm/ ; w takim przypadku należy dokonać pomiaru szer. i dł. szyby pomniejszając wymiar szer. o 0,5 cm / przykładowo jeżeli szer. wynosi 100 cm i dł. 100 cm to wymiar naszej żaluzji wynosi; 99,5 x100 cm/

Jak zmierzyć żaluzje montowaną na ramie okiennej /dot. wersji lamelek 25 mm/ ; pomiar wstępny wygląda podobnie jak w poprzednim przypadku , mierzymy szybę naszego okna i dodajemy do wymiaru szer. 3 cm natomiast do wymiaru dł. 6 cm / odnosząc to do poprzednich wymiarów mamy wymiar gotowej żaluzji 103 x106 cm/. Montaż na ramie okiennej pozwala nam również na zastosowanie haków bezinwazyjnych dzięki czemu unikamy wiercenia i ułatwiamy sobie prace podczas montażu. Wówczas do pierwotnych wymiarów należy dodać 3 cm na szer. i 10 cm na dł. Nasza żaluzja przyjmuje wymiary 103 x 110 cm./dopłata do wcześniejszej kalkulacji wyniesie wówczas 5 zł /szt. ( średnio dwa haki na żaluzje do 100 cm)

Jak zmierzyć żaluzje montowaną we wnęce okiennej /wnęka 100 x 100 cm/ ; podczas pomiaru żaluzji we wnęce okiennej od jej wymiaru szer. należy odjąć 2 cm, wymiar dł. pozostaje bez zmian. W naszym przykładzie będzie to 98 x100 cm. Podczas pomiarów szerokości wnęki prosimy zwrócić uwagę czy zmierzona szerokość jest równa na całej wnęce w przypadku różnic za parametr do wyznaczenia szer. żaluzji proszę przyjąć wartość najmniejszą.

Jak zmierzyć żaluzje montowaną na ścianie od strony pokoju i przykrywającą wnękę okienną ; w tym przypadku mamy największą dowolność w zaprojektowaniu żaluzji nasze uwagi odnoszą się jedynie do pomiaru szer., gdyż w tym przypadku zakładamy nad wymiarowanie w stosunku do otworu okiennego o 3 cm ,w naszym przykładzie będzie to 103 x113 cm /wymiar dł. został powiększony o 13 cm ponieważ żaluzja po złożeniu zajmie nam 13 cm. / 13 % jej całkowitej długości/

Co zrobić by żaluzja nie odchylała /pionizowała/ się podczas uchylania okna ; każda z żaluzji może zostać dodatkowo wyposażona w system tzw. prowadzenia bocznego, który przytrzymuje ją podczas uchylania przy szybie. Jest to dodatkowo wykonany otwór w piórku żaluzji przez który biegnie cienka linka od rynny górnej do napinacza linki . Napinacze montowane są na dolnej części ramy okiennej. W przypadku zamówienia żaluzji z prowadzeniem bocznym do wcześniejszej kalkulacji należy doliczyć 10%

Ile miejsca zajmuje żaluzja po złożeniu; zajmuje ok. 13% swojej całkowitej długości , przykładowo żaluzja o dł. 200 cm zajmie po złożeniu 26 cm, ten parametr należy uwzględnić podczas pomiarów żaluzji montowanej we wnęce okiennej /rama okna musi mijać złożoną żaluzje, problem ten nie występuje przy oknach posiadających wyłącznie skrzydło uchylne.zaluzje-drewniane.com.pl